Visa filnamnstillägg

När du lär dig programmering är det praktiskt att ha tillgång till filers fullständiga namn.

Visa filändelser på mac.
Visa filändelser på windows.

Mac

1. Öppna finder

öppna inställningar i finder

2. Gå till Avancerade inställningar
(Finder -> Inställningar -> Avancerat)

avancerade inställningar i finder
finder inställning visa alla filnamnstillägg

3. Kryssa i "Visa alla filnamnstillägg"

Inställningen 'visa alla filnamnstillägg' är vald

Windows

1. Öppna utforskaren
2. Gå till "View"

hitta inställningen för att visa filnamn i windows

3. Kryssa i "File name extensions"

visa filnamn i windows